Kontakt

logo

AniCrop a.s.
Papraďová 3
821 01
Bratislava

IČO: 459 08 907

Tel: +421 2 3278 2451
Fax: +421 2 3278 2450

E-mail: anicrop@anicrop.eu / anicrop@gmail.com

Prevádzka / korešpondenčná adresa:
AniCrop, a.s.
Röntgenova 28 - Administratívne centrum Petržalka
851 01 Bratislava